Person som använder mobiltelefon.

Kickoff för digitala vårdmöten

Införandet av digitala vårdmöten (DVM) närmar sig. I oktober 2021 kommer de första vårdenheterna att börja använda de digitala vårdtjänsterna tillsammans med utvalda patienter. För att sätta igång höstens arbete hölls därför en kickoff.

Ungefär 150 kontaktpersoner, verksamhetschefer, enhetschefer med flera var under torsdagen den 26 augusti samlade för att gå igenom de förberedelser som behöver göras i verksamheterna inför lanseringen. Kontaktpersonernas roll är att hjälpa sina verksamheter genom processen med att införa de nya digitala vårdtjänsterna.

– Det är naturligt att många frågor och funderingar väcks hos personalen när nya arbetssätt ska införas. Kontaktpersonerna är därför viktiga för att dels kunna besvara frågor men också förmedla vidare frågor de själva inte kan besvara, säger Elisabeth Berglönn projektledare för DVM.

Införande i olika faser

En viktig punkt på agendan under kickoffen var införandet, som kommer att ske i olika faser. Den första fasen startar i oktober med ungefär ett 20-tal vårdenheter. Tanken är då att vårdenheterna tillsammans med patienten bestämmer att använda någon eller några av de digitala vårdtjänsterna.

– Alla vårdtjänster kommer inte att vara påslagna från start, som exempelvis att söka vård digitalt via chatt. Däremot kommer patienterna att kunna ha digitala besök, boka tid, svara på frågeformulär och skicka meddelanden till sin vårdenhet med hjälp av DVM, förklarar Ida Kedling, verksamhetsutvecklare och utbildningsansvarig för DVM.

Införandet av DVM kommer att ske i totalt tre faser. För varje fas kopplas fler enheter och mer funktionalitet på. I den tredje och sista fasen kommer den digitala vårdtjänsten där patienterna själva kan söka vård att kopplas på.

Bra dialog under dagen

Kickoffen för kontaktpersonerna genomfördes via Teams. Vissa samlades gemensamt på sina avdelningar medan andra anslöt sig individuellt till kickoffen. Många frågor ställdes och bra diskussioner väcktes kring de kommande digitala vårdtjänsterna.

– Vi vill tacka alla som deltog i dag och som med kloka och värdefulla frågor verkligen bidrar till att föra arbetet framåt säger Monica Hyttmark Niska, processledare och ansvarig för delprojekt arbetssätt och bemanning i DVM.