Kontakt - DVM

Har du frågor till projektet kontakta dvm@regiongavleborg.se

Projektansvariga

Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, programområdesansvarig god och nära vård, ordförande DVM-styrgrupp.

Simon Nilsson, utvecklingschef hälso- och sjukvården, projektägare DVM.

Elisabeth Berglönn, huvudprojektledare DVM.