Digitala vårdmöten ­– Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

I oktober 2021 börjar lanseringen av digitala vårdmöten, DVM. Region Gävleborg kan då bli först i Sverige med att erbjuda en digital väg in både till primärvården, specialistvården och till folktandvården.

Komplement till dagens vård

DVM är ett komplement till dagens hälso- och sjukvård och en viktig pusselbit för att skapa en mer tillgänglig och jämlik vård. Utöver de alternativ som finns idag kommer den som kan och vill även ha möjlighet att kontakta hälso- och sjukvården genom chatt, ljud eller videosamtal.

Med DVM kan vårdärenden skötas hemifrån och hälso- och sjukvården blir mer tillgänglig. Den nya tekniken kan också avlasta vårdens medarbetare. Dokumentationen underlättas och även dialogen mellan olika vårdgivare, vilket gör att behovet av remisser minskar.

Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver

När du väljer att kontakta hälso- och sjukvården via digitala vårdmöten får du först svara på frågor om dig och dina symtom. Därefter blir du hänvisad till lämplig vårdnivå; antingen i digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt vårdmöte. Är besvären lindriga kan du få råd om egenvård. Om bedömningen visar att det är akut avbryts det digitala besöket och du uppmanas att ringa 112.

Mer tillgänglig vård

Med den digitala vårdmottagningen kommer vissa vårdärenden kunna skötas hemifrån och vården blir mer tillgänglig bland annnat för de som har långa avstånd till vården.

Den nya tekniken kan också avlasta vårdpersonalen vad gäller administration. Dokumentationen i samband med det digitala vårdbesöket underlättas liksom dialogen mellan olika vårdgivare, vilket gör att behovet av remisser minskar.

Mer information

Frågor och svar om Digitala vårdmöten

Om God och nära vård på Samverkanswebben

Nyheter