Digitala vårdmöten ­- Rätt vård i rätt tid på rätt sätt

Region Gävleborg kommer att införa vårdtjänster online via en digital plattform. Vårdsökande i länet får då möjlighet att kontakta vården genom chat, ljud eller videosamtal. Planen är att införa den digitala tjänsten i oktober 2021. Region Gävleborg kan då bli först i Sverige med att erbjuda en digital väg in både till primärvården, till specialistvården samt till folktandvården.

Komplement till dagens vård

Den digitala vårdmottagningen är ett komplement till dagens vårdutbud och en av lösningarna för att möta ett ökande vårdbehov hos befolkningen och att öka tillgängligheten till vården. Utöver de traditionella fysiska vårdbesöken eller 1177-samtal kan vårdsökande i länet även kontakta vården genom chatt, ljud eller videosamtal.

Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver

I den digitala vårdmottagningen får du svara på frågor om dina besvär och därefter blir du hänvisad till lämplig vårdgivare; antingen i digitala möten som chatt eller videosamtal, eller till ett fysiskt vårdmöte. Är besvären lindriga kan du få råd om egenvård.

Den vårdsökande kan nå vården antingen via 1177.se/gavleborg, via Region Gävleborgs webbplats eller genom att gå direkt till den egna webbsidan som är mobilanpassad.

Mer tillgänglig vård

Med den digitala vårdmottagningen kommer vissa vårdärenden kunna skötas hemifrån och vården blir mer tillgänglig bland annnat för de som har långa avstånd till vården.

Den nya tekniken kan också avlasta vårdpersonalen vad gäller administration. Dokumentationen i samband med det digitala vårdbesöket underlättas liksom dialogen mellan olika vårdgivare, vilket gör att behovet av remisser minskar.

Mer information

Frågor och svar om Digitala vårdmöten

Om God och nära vård på Samverkanswebben

Nyheter