Slutrapport projekt samverkan vid utskrivning

I mars 2018 införs arbetssättet i samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg. Läs gärna rapporten och om den stödjande organisationen för den nya arbetsprocessen.

Överenskommelsen omfattar hanteringen utifrån lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samverkan gäller vid planering av insatser för enskilda som efter att ha skrivits ut från sluten vård kan behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den av Region Gävleborgs finansierade öppna vården.

Projektrapport - Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg (pdf)

Bilaga 1 Projektplan för överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten vård inför hemgång (pdf)

Bilaga 2 Plan för IT-stöd Lifecare samordnad planering och nya arbetssätt anpassat till ny lagstiftning (pdf)

Bilaga 3 Chefernas formulerade framgångsfaktorer (pdf)

Bilaga 4 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf)

Bilaga 5 Förslag till plan för stöd för organisation för nya arbetsprocesser utifrån överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Gävleborg (pdf)

Bilaga 6 Projektets aktivitetsplan (pdf)

Bilaga 7 Information om genomförda aktiviteter (pdf)

Projektgruppen

Kerstin Hallonqvist och Ingrid Åsberg, projektledare respektive samordnare divisionsstab primärvård, medicin-psykiatri Region Gävleborg
Kajsa Nilsson, sakkunnig socialförvaltningen Ovanåkers kommun
Helena B Jansson, utredare Omvårdnad Gävle, Gävle kommun