Mobila teamet Hudiksvall

Kardiologi- och internmedicinska patienter i Hudiksvall lotsas genom vården på ett smidigare och mer patientsäkert sätt med stöd av det mobila sjukvårdsteamet. Det möjliggörs tack vare samverkan mellan medicinsk personal, biståndshandläggare och rehabpersonal i Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun.

Det mobila sjukvårdsteamet är igång sedan i april 2018 och är ett samarbete mellan Region Gävleborg och Hudiksvall kommuns social- och omsorgsförvaltning.

Vuxna personer folkbokförda eller som vistas i Hudiksvalls kommun och är i behov av internmedicinska och kardiologiska insatser är målgruppen. Det mobila sjukvårdsteamet består av medicinsk personal, biståndshandläggare och rehabpersonal.

Syftet är att minska akutmottagningsbesök, inläggningar, återinläggningar på sjukhus och öka tryggheten för patienten vid övergångar i vårdens övergångar. Samarbetet underlättar också hemgång genom att erbjuda punktinsatser och bedömningar i hemmet. Där är det kommunens biståndshandläggare som ansvarar för bedömningar.

Teamet arbetar under kontorstid på vardagar.

Avdelning 7 och 8 samt medicinakuten på Hudiksvalls sjukhus var först ut när det gäller sjukvårdens verksamheter. När verksamheten är etablerad planeras en utökad samverkan med primärvård, hemsjukvård och särskilda boenden i Hudiksvalls kommun.