Mobila team i Gävleborg

I Region Gävleborg finns en stark politisk vilja och ett behov av att utveckla mobil vård inom hälso- och sjukvården. Inom den mobila vården samverkar primärvården, slutenvården och kommunerna för att vårda sviktande äldre och multisjuka patienter i hemmet.

Målet är en god och nära vård utifrån patientens eller brukarens behov, och att undvika sjukhusvård när det inte behövs.

Ett mobilt team har satts i gång i Hudiksvall och i Gävle. Planering pågår även för mobila team i Bollnäs och Sandviken. Mobila vårdformer i länets mindre orter är under utveckling.

Vi höjer vårdkvaliteten

Det mobila teamet kommer att medföra en höjd vårdkvalitet för en patientgrupp som i dag får en fördröjd, eller inte optimal, behandling och omvårdnad på grund av glapp i organisationen. Det görs en helhetsbedömning i ett teamarbete, biståndsbeslut och inskrivning i hemsjukvård kan tas snabbare än i dag.

Även om det inte är det främsta målet, finns också en förhoppning är att det mobila teamets arbete ska leda till ett minskat söktryck på akuten och i primärvården, och att onödiga inläggningar på sjukhus kan undvikas.