Leksaker för barn - vårdhygieniska aspekter

Verksamheten bör säkerställa att det finns rutiner för leksaker som delas av flera patienter på vårdenheterna.

Leksaker för barn - vårdhygieniska aspekter