Hälsocentralen City – listningsstopp från den 1 maj 2023

Hälsocentralen City får en listningsbegränsning under sex månader efter beslut i Regionstyrelsen den 4 april.

Listningsbegränsningen är 11 800 listade personer. Undantag från listningsbegränsning görs för:

  • personer boende på kommunalt särskilt boende, korttidsboende och LSS boende samt inskrivna i hemsjukvården som utföraren har ansvar för
  • barn 0–6 år samt familjemedlemmar som har rätt att tillhöra närmaste geografiska barnavårdscentral
  • familjemedlemmar som är bokförda på samma adress som någon familjemedlem som redan är listad hos utföraren.

En utvärdering kommer att göras efter fem månader.