E-frikort för dig som är en mindre, privat vårdgivare – paus i processen för SITHS-kort

Ett fel har upptäckts i tjänsten e-frikort och berör endast mindre, privata vårdgivare som är knutna till hälsoval och går på taxa (exempelvis fysioterapeut eller psykolog). Detta gäller ett femtiotal vårdgivare som ansökt om SITHS-kort för att kunna ansluta sig till tjänsten e-frikort. Det berör inte privata hälsocentraler.

Processen för att ansluta till e-frikort kommer att pausas tills vi har en lösning på plats. Fram till situationen är löst, kontakta Centralkassan för hjälp med frikort.

Vi arbetar på att få fram enkel lösning så att alla externa vårdgivare får tillgång till tjänsten e-frikort så fort så möjligt.

Kontakta Centralkassan om du har frågor, centralkassan@regiongavleborg.se eller 026-15 51 20  (8.00–12.00).

Supporten hjälper till med:

  • Beställa behörighet till e-frikort.
  • Svara på frågor om e-frikort, avgifter eller högkostnadsskydd.
  • Endast supporten kan ta bort registreringar från alla vårdgivare.
  • Hantera utträde/återinträde och radera konton.