Ansökan hälsocentral Hälsoval Gävleborg

Om ansökan för att driva hälsocentral inom Hälsoval Gävleborg.

Handboken

Handboken för Hälsoval Gävleborg innehåller krav och förutsättningar för att driva hälsocentral inom primärvården i länet med ersättning från Region Gävleborg.

Handboken

Dokument och rutiner

Övergripande dokument från Region Gävleborg som gäller Hälsoval Gävleborg hittar du i dokument och rutiner.

Blankett

Blankett för ansökan om godkännande

Skicka din ansökan till:

Region Gävleborg
Hälsovalskontoret
801 88 Gävle

Bifoga följande handlingar med din ansökan:

- ansökningsblankett
- registreringsbevis
- årsredovisning
- riskinytg från UC
- SKV 4820
- utdrag ur vårdgivarregistret om sådant finns.