Ansökan hälsocentral Hälsoval Gävleborg

Om ansökan för att driva hälsocentral inom Hälsoval Gävleborg.

Handboken

Handboken för Hälsoval Gävleborg innehåller krav och förutsättningar för att driva hälsocentral inom primärvården i länet med ersättning från Region Gävleborg.

Handboken

Dokument och rutiner

Övergripande dokument från Region Gävleborg som gäller Hälsoval Gävleborg hittar du i dokument och rutiner.

Blankett

Blankett för ansökan om godkännande

Skicka din ansökan till:

Region Gävleborg, Hälsovalskontoret, 801 88 Gävle

Bifoga följande handlingar med din ansökan:

  • ansökningsblankett
  • registreringsbevis
  • årsredovisning
  • riskinytg från UC
  • SKV 4820
  • utdrag ur vårdgivarregistret om sådant finns.