Vuxenpsykiatrin på 1177.se - synpunkter önskas

Vuxenpsykiatri Gävleborg har uppdaterat informationen på 1177.se. På sidan finns bland annat information om hur det går till innan, efter och under kontakten med psykiatrin. Där finns också information om diagnoser, kontaktuppgifter till mottagningar och avdelningar, information om intresse- och anhörigorganisationer med mera.

Arbetet med informationen om vuxenpsykiatri Gävleborg på 1177.se pågår. Ambitionen är att informationen ska vara till nytta både för brukare och anhöriga.

Vuxenpsykiatrin vill nu få in synpunkter, feedback och förslag. Om du har synpunkter om vad som behöver finnas på sidan eller har frågor och funderingar kontakta samordnare anna.ohman@regiongavleborg.se Anna tar dina synpunkter vidare till vuxenpsykiatrin.