Om brukarinflytande från psykiatriveckan

Under psykiatriveckan 2020 samtalade Anna Öhman och Tord Fredriksson om brukarinflytande generellt och vad som specifikt görs i Gävleborg. Anna intervjuade också Sara Svensson om brukarrevision på SIP. Se film från psykiatriveckan.

Filmen spelades in till psykiatriveckan i oktober 2020. Psykiatriveckan arrangerads av Föreningsnätverken för psykisk hälsa i Gävleborg.

Sara Svensson, brukarrevisor på NSPHiG och som deltar i filmen ovan har också skrivit rapporten ”Jag lever mitt liv mellan stuprören” (pdf) om brukarrevision på SIP.