Här är RSMH Bollnäs och SPES

RSMH Bollnäs och SPES har gjort var sin ny informationsfilm om sina föreningar. Ta del av filmerna här och inspireras av deras verksamhet och deras sätt att testa nya sätt att nå ut till fler.

Utöver det Mia och Anna beskriver i sina filmer jobbar de mycket intressepolitisk genom
exempelvis sitt deltagande i vuxenpsykiatrins länsövergripande brukarråd och genom samverkan inom föreningsnätverket.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) har erbjudit samtliga i föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gävleborg att göra informationsfilmer om deras föreningar. Hur man väljer att göra sin film är upp till varje förening i samarbete med SV.

Informationsfilmer