Dialogmöten – nu är vi igång tillsammans!

De första dialogmötena mellan föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg, vuxenpsykiatrins chefer och kommunala medarbetare/chefer har genomförts. Det är tänkt att dialogmötena ska hållas två gånger per år med utgångspunkt i tre delar av länet.

Ett tydligt forum för dialog för första gången

Föreningsnätverket för psykiska hälsa Gävleborg, vuxenpsykiatrins chefer och kommunala medarbetare/chefer från länets tio kommuner bjöds in till dialogmöten under april 2021. Dialogmötena var på föreningsnätverkets initiativ och anordnades med stöd av brukarråd psykiatris nya arbetsordning.

Träffarna genomfördes i norra Hälsingland, södra Hälsingland och i Gästrikland. Kommunerna som deltog denna gång var Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs, Gävle och Sandviken.

Det var första gången dialogmöten hölls i det här formatet. Förhoppningsvis blir detta forum etablerat framöver och kan bidra till fortsatt dialog mellan parterna. Dialogmöten planeras till två gånger per år. Nästa tillfälle blir under december 2021.

Stort intresse och engagemang

Deltagarna visade stort intresse, engagemang och nyfikenhet. I snitt var 15 personer med vid varje tillfälle. Dialogmötena under april genomfördes digitalt. Förhoppningen är att de ska kunna vara fysiska möten nästa gång.

Dialogmötena inleddes med att presentera föreningsnätverket och de enskilda föreningar som hade möjlighet att delta. Verksamheterna fick sedan presentera sig med fokus på hur de arbetar med brukarinflytande i sina verksamheter. Frågor kunde ställas till varandra.

Föreningsnätverket som var värd för mötet, med stöd av samordnare Anna Öhman, hade förberett lite olika frågor som skickats ut inför mötet och som det samtalades kring. Till exempel har vi nu alla blivit uppdaterade på hur man bäst stöttar någon till psykiatrin vid akuta tillstånd, hur orosanmälningar till kommunen fungerar och hur man idag jobbar med anhöriga.

Alla deltagare har fått minnesanteckningar och kontaktuppgifter till varandra från det möte de deltog i.

Nya idéer

Flera nya idéer kom upp på mötena som vi vill jobba vidare med. Två exempel är reklam för föreningarna och samarbetet mellan föreningarna och anhörigstöd samt kontaktpersonsverksamhet. Skulle det gå att ha en workshop eller studiecirkel tillsammans om att ha svåra samtal, som stöd till de i föreningarna som ger stöd till medlemmar när det är som tuffast? Tänk om vi kunde brainstorma om vad gott bemötande är och hur det hänger ihop med brukarinflytande? Eller alla olika begrepp som kan betyda samma sak men heter olika som anhöriga, närstående, kontaktperson, brukare.

Ett sätt att knyta kontakter

Det var extra glädjande att de som deltog på mötena i flera fall fann varandra direkt. Ett syfte med dialogmötet var just att underlätta kontakten mellan föreningsnätverk, psykiatrin och kommunerna. Ett exempel på detta var hur brukarrevisorernas representant fick bra kontakter med bägge huvudmännen och kunde bolla frågor inför brukarrevisionen på SIP som planeras just nu.

Sprida information om varandra

Vi kunde konstatera att alla behöver hjälpas åt att informera om varandra. Det finns många bra exempel på viktigt arbete och brukarinflytande från både verksamheterna och föreningsnätverken, men få som känner till dem.

Vi påminner oss om att vår gemensamma hemsida https://regiongavleborg.se/brukarinflytande kan användas för att se vad som är på gång. Där finns också kontaktuppgifter. Kontakta samordnare Anna Öhman om ni vill ha med något på sidan. Sprid gärna informationen vidare till fler; både medarbetare, brukare och medlemmar.

Kontakt till nästa möte

Till nästa dialogmöte kan deltagare ta kontakt med varandra direkt eller med hjälp av samordnaren. Kontakterna bygger på att man vill och är intresserad av brukarinflytande inte att man är tvingad till det.

Brukarråd psykiatri kommer även följa upp dialogmötena som en del av sin nya arbetsordning.

Nästa gång är det kanske andra representanter som deltar, kanske tillkommer det några nya, kanske är det samma som nu. Det vore roligt om länets alla kommuner har möjlighet att delta då. Välkomna!

Vill du veta mer om dialogmöten kontaktar du samordnare Anna Öhman anna.ohman@regiongavleborg.se.

Dialogmöten i höst

  • 29 november 13.00-16.00 - Dialogmöte södra Hälsingland
  • 9 december 13.00-16.00 -  Dialogmöte norra Hälsingland
  • 16 december 13.00-16.00 - Dialogmöte Gästrikland