Caroline Soling föreningen frisk och fri
Caroline Soling

Detta är Frisk och fri

Caroline Soling företräder Frisk och fri. Hon berättar om föreningen, vilka de vänder sig till och möjligheten för fler att engagera sig som volontärer. Se Frisk och fris informationsfilm.

Vad är Frisk och Fri för förening? Vad arbetar ni för?

Frisk och fri är en riksförening som arbetar mot ätstörningar. Vi finns runtom i landet i olika lokalavdelning, varav en i Gävleborg, där jag är verksamhetsledare. Vi arbetar för ett samhälle fritt från ätstörningar där alla är fria att vara sig själva.

Vilken målgrupp riktar ni er till?

Vi finns för de som är drabbad av ätstörning och deras närstående, även till de som har ett problematiskt förhållningssätt till mat, kropp, vikt etc. Du behöver inte ha en diagnos för att få stöd hos oss) Vi riktar oss även till personer som möter drabbade, antingen i sin yrkesroll eller som närstående till någon.

Vad kan ni erbjuda för stöd och hjälp?

Vi arbetar påverkande inom vården, förebyggande samt stödjande. Vi erbjuder föreläsningar, mentorskap, chatt – och telefonstöd, mailstöd samt öppna träffar och stödgrupper. Information om allt detta och mycket mer finns på vår hemsida friskfri.se.

Hur kommer det sig att du valt att engagera dig i Frisk och fri?

Jag vill nu vara den personen som jag saknade i min väg mot friskhet. Att vara volontär och arbeta i Frisk och fri är ett otroligt meningsfullt arbete som gör att jag får känna att min tuffa erfarenhet av ätstörningar kan användas till något bra.

Om någon skulle vilja bli volontär hos er, hur gör man då?

Frisk och fri Gävleborg behöver fler volontärer och även styrelsemedlemmar. Är man intresserad av att bli volontär så kan man maila direkt till gavleborg@friskfri.se eller via vår intresseanmälan på vår hemsida friskfri.se.

Informationsfilm