Brukarrevisor Carina Skoog om vad en brukarrevision är

I ett inlägg på Region Gävleborgs Facebooksida berättar Carina Skoog: – En brukarrevision är en möjlighet till utvärdering på olika verksamheter för att brukarna ska få den hjälp och det stöd de behöver, till exempel på sitt boende eller med någon annan insats, säger Carina Skoog, brukarrevisor.

I brukarrevisionen får du som har stöd till exempel svara på en enkät eller delta i en intervju där du kan berätta om hur ditt stöd kan bli bättre och hur olika verksamheter kan samarbeta bättre för att hjälpa dig.

Under hösten 2021 påbörjas brukarrevisionen i Gävleborgs län med tema SIP (samordnad individuell plan). Målet är att få fram ett underlag utifrån ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv av hur SIP i Gävleborg fungerar idag. Målgruppen omfattas av tre grupper. Den ena är patienter och brukare bosatta i Gävleborg, som har fått insatsen SIP. Den andra är anhöriga till patienter och brukare som har fått insatsen SIP. Den tredje gruppen är patienter och brukare som inte har fått insatsen SIP trots att de varit berättigade till en sådan.

Mer information och enkäter för spridning till målgruppen kommer inom kort.