Brukarrevision på SIP - om genomförandet

Information från brukarrevisorerna om kommande brukarrevision i Gävleborg på SIP - uppdrag, upplägg, genomförande, redovisning, kontaktuppgifter. Ta del av informationen och sprid till berörda i era verksamheter, föreningar, brukare och deras anhöriga i Gävleborg.

Brukarrevisorerna ser framemot fortsatt gott samarbete i höst, med kommunala och regionala verksamheter samt Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborg med att få ut enkäter till målgruppen de söker.

Målet är att få fram ett underlag utifrån ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv på hur SIP (samordnad individuell plan) i Region Gävleborg fungerar idag.

Brukarrevision SIP i Region Gävleborg (pdf) - Ta del av informationen och sprid till berörda i era verksamheter, föreningar, brukare och deras anhöriga i Gävleborg.