Arbetsordning - ny version

Arbetsordningen för brukarråd psykiatri har uppdaterats.

Se den nya versionen beslutad på sammanträdet 2020-12-10.

Arbetsordning brukarråd psykiatri (pdf)