Anna Nergårdh om god och nära vård - relevant för Gävleborg

Ta del av ett samtal med den nationella utredaren Anna Nergårdh kring ämnen som vi i Gävleborg ofta diskuterar utifrån brukarinflytande. Exempelvis hur förbättringsarbeten blir annorlunda om vi vågar fråga brukarna om vilka behov de har och hur de vill ha det, om vikten att involvera alla medarbetare i förändringsprocesser från start och att goda exempel inte är att se som en kokbok på hur alla ska göra utan mer en inspiration om hur man gjorde för att nå fram.

Vidare beskriver Anna Nergårdh vad hennes betänkande kom fram till, vad är rätt stöd till psykisk hälsa och vad är primärvårdens roll och hur samverkan behöver ske med hela samhället och hur lagstiftningen kan stötta detta arbete.

Samtalet är 45 minuter långt.

NSPH podd - Anna Nergårdh om god och nära vård - igen

Mer om utredningen och betänkandena finns på regeringens webbplats Samordnad utveckling för god och nära vård 2017:01