Vårdprogram periimplantär mucosit

Vårdprogram för periimplantär mucosit som bland annat innefattar undersökning, diagnos, remiss och uppföljning.

1. Klinisk undersökning

 • Vid den kliniska undersökningen ska mucosan vid implantat palperas för att upptäcka eventuell pus/debris. Visuell kontroll av mucosans utseende/färgförändringar.
 • Fickdjupsmätning med BVS och PI kring samtliga tänder och implantat för samlad bedömning av sjukdomsbilden.
 • Röntgen med friprojicerade gängor och synlig benkant.


2. Konsultera tandläkare för att säkerställa diagnos – periimplantär mucosit eller periimplantit?
Periimplantit remiss parodavdelningen.
För diagnos periimplantär mucosit se behandling enligt nedan:

 • Kontrollera att distans/krona/bro sitter fast och ingen förekomst av cementöverskott.
 • Vid behov korrigera av spolrum i konstruktionen i syfte att underlätta munhygienen med större mellanrumsborstar. Minsta mellanrumsborste 0,7 mm. Överextenderade profiler på kronor eller ”flänsar” i fullbroar reduceras för att underlätta avlägsnande av biofilm och reducera plackretention.
 • Vid anatomiska svårigheter, som exempelvis rörlig mucosa eller vid djupt sittande implantat eller när mukosan är tjock, kommer det troligen att vara en fördjupad ficka (utan att det är någon marginal benförlust).
 • Informera om sambandet munhygien-mucosit-periimpantit. Låt patienten vara delaktig och visa röntgen, anatomiska svårigheter implantat eventuellt med hjälp av blädderblock. Munhygieninstruktion och låt patienten träna själv under instruktion.
 • Avlägsna implantatsten och biofilm med ultraljud (PL3 för EMS och H40 för Amdent) med effekt max 30 % och rikligt med vatten. Alternativt komplettera med handinstrument i titan.

3. Uppföljning av munhygien tills den är optimal utifrån individuella behov. Kontrollera läkning av mucosit genom fickdjupsmätning och BVS.
Vid utebliven läkning individanpassad uppföljning.

 • Ultraljud: Specialspetsar i plast för att avlägsna tandsten på implantat framförallt supragingivalt finns till de vanligaste ultraljudsapparaterna (Amdent o EMS).

  De senaste åren har vissa spetsar för att avlägsna biofilm subgingivalt (t.ex. Aceton Newtron led, EMS PL3, Amdent H40) godkänts för användning kring implantat.

 • Labrida: Borste av biopolymer chitosan. Avser att avlägsna subgingival biofilm. Effekt ej vetenskapligt fastlagd.