Parodpatienten - rutiner och remisser

Parodpatienten undersöks, terapiplaneras, infektionssaneras och utvärderas på hemmakliniken. Extraktioner av "hopplösa" tänder och endodontisk behandling ingår i infektionssaneringen.

När remiss bedöms indicerad är det viktigt att patienten får fortsatt stödbehandling på hemmakliniken till dess att patienten får tid för undersökning/behandling på parod avd. Risk för ytterligare parod progression/akutisering föreligger.

Informera patienten om kostnaden för undersökningen på parod avd.

Remissanvisning

Remissen ska innehålla:

  • Remissorsak
  • Hälsodeklaration
  • T4 fickstatus
  • Indicerade röntgen
  • Information om ev Frisktandvård, F-kort, N-kort, S-kort.
  • I förekommande fall godkänt kostnadsförslag från SOC avseende undersökning/utredning (åtgärd 101, 108, 311, 122)
  • Tandvårdsrädsla

Remissmallar

Remissmall parodontologi