Checklista behandlingsgång implantat

Syfte: uppnå bästa möjliga prognos för implantatstödda tandersättningar

 • Övergripande preliminär terapiplan – helhetssyn
 • Infektionssanering
  • Extraktioner
  • Parodontal behandling: plackkontroll som resulterar i inflammationsfri gingiva och fickreduktion efter depuration. Vid persisterande djupa fickor parod op.
  • Rotbehandlingar
 • Temporära ersättningar
 • Terapiplan protetisk rehabilitering
  • Beräknad behandlingstid
  • Kostnadsförslag
  • Ev remiss
 • Implantatutredning
 • Radiologiskt (CBCT)
 • Protetiskt
 • Parodontalt
 • Kirurgisk
 • Ev benaugmentation (förlängd behandlingstid 6-12 månader)
 • Implantatkirurgi
 • Post operativ uppföljning /läknings- och hygienkontroll/ temporära ersättningar
 • Protetisk behandling
 • Uppföljning
 • Baseline röntgen och fickdjup efter utlämning av implantatstödd konstruktion (inom 3 månader)
 • Instruktion munhygien vid den nya konstruktionen med uppföljning
 • Regelbunden stödbehandling och kontroll för att bibehålla inflammationsfrihet runt implantat och tänder (i de flesta fall 2 ggr/år, i fall med återkommande inflammation 3-4ggr/år)
 • Röntgen
  •  vid ökat fickdjup, inflammation/pus
  • kontroll/uppföljning förslagsvis efter 1, 3, 5, 7, 10 år
  • tydliga gängor på båda sidor av implantat för adekvat bedömning av bennivå