Periimplantit

En bakteriellt orsakad inflammation i vävnaden vid implantat, som har resulterat i en progressiv förlust av benstödet kring implantatet.

Diagnostik

Svullnad, rodnad, blödning vid sondering, ofta pus, fördjupade fickor finns alltid men är mer svårbedömda än vid tänder, t.ex. vid djupt sittande implantat. Alltid marginal benförlust, ofta med kraterformat utseende.

Remiss till specialist inom tre månader från diagnos.


Vårdprogram initialbehandling

  1. Kontrollera att distans/krona/bro sitter fast och förekomst av cementöverskott. Åtgärd: lyfta av/rengör och återsätt konstruktion. 
  2. Munhygieninstruktion och -träning.
  3. Avlägsnande av implantatsten med handinstrument och/eller ultraljud med specialspets för implantat. På brokonstruktionen kan ultraljud med lägre effekt och vanlig spets användas.
  4. Uppföljning av munhygien tills den är optimerad. Kontroll läkning.
  5. Korrigering av suprakonstruktionen i syfte att underlätta munhygien med större mellanrumsborstar och stödbehandling. Överextenderade profiler på kronor eller ”flänsar” i fullbroar reduceras för att underlätta avlägsnande av biofilm och reducera plackretention.
  6. Remiss till specialist inom tre månader från diagnos.

Litteratur

Implantat – att förebygga, diagnostisera och hantera komplikationer
Maritin Janda och Nios Mattheos
Gothia fortbildning
ISBN 978-91-7205-834-7