Parodontit som en manifestation av genetiska sjukdomar

Sjukdomarna neutropeni och Downs syndrom bland andra sjukdomar med nedsatt immunförsvar är förknippade med en ökad risk för parodontit till följd av en ökad infektionskänslighet.

Kontakta specialist.