Parodontalabcess

Akut, lokalt begränsad purulent (varig) inflammation i tandens parodontala vävnader.

Den vanligaste orsaken är akutisering av en kronisk parodontit som är associerad med en djup tandköttsficka eller en furkationsinvolverad tand.

Diagnostik

Svullnad, rodnad och ömhet, ibland värk.


Vårdprogram

Dränage skapas genom varsam depuration och/eller incision. Överväg antibiotikabehandling vid allmänpåverkan och eller tecken på spridning. (Insättning av pc-V 1,6 g x 3, 5-7 dagar, vid pc-allergi metronidazol 400 mg x 3 i 5-7 dagar, vid terapisvikt med pc-V komplettera med metronidazol.)