Läkemedelsinducerad gingival överväxt

En volymökning av mjukvävnaden kring tänderna som är associerad med användandet av läkemedel tillhörande grupperna antiepileptika, immunosuppressiva läkemedel och kalciumblockerare.

Inflammation är den utlösande faktorn som driver tillväxten av mjukvävnaden därför är plackkontroll av största vikt.

Diagnostik

Förekomst av gingivala hyperplasier med djupa tandköttsfickor och svåra hygienförhållanden som följd.

Läkemedelsinducerad gingival hyperplasi:

Läkemedelsinducerad gingival hyperplasi


Vårdprogram

  1. Depuration och optimering av munhygien/ hygienträning
  2. Kontakta läkare för eventuellt utbyte av läkemedel
  3. Uppföljning av munhygien tills den är optimerad
  4. Utvärdering efter 3 månader och ställningstagande till remiss för kirurgisk åtgärd