Vårdhygieniska åtgärder vid misstänkt eller bekräftat fall av högpatogen fågelinfluensa

Med anledning av det pågående utbrottet av fågelinfluensa har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning om vårdhygieniska åtgärder i sjukvården vid misstänkt eller bekräftat fall av högpatogen fågelinfluensa.

Vägledningen avser vårdhygieniska åtgärder i sjukvården vid både misstänkt och bekräftad infektion och kan användas som underlag för lokala rutiner.

Vägledningen gäller i en epidemiologisk situation med få fall av fågelinfluensa hos människa och där smittkällan är sjuka eller döda fåglar.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten – Vägledning om vårdhygieniska åtgärder i sjukvården vid misstänkt eller bekräftat fall av högpatogen fågelinfluensa