Hög förekomst av harpest i länet

Just nu är det ovanligt många fall av harpest (tularemi) i länet. Ljusdals kommun är hårdast drabbad, men fall förekommer även i kringliggande kommuner. Om prov skickas för mikrobiologisk diagnostik är det viktigt att information om misstänkt eller konstaterad harpest finns med på remissen.

Under den senaste 30-dagarsperioden har smittskyddsläkaren fått kännedom om knappt 50 fall, vilket är fler än vad som brukar rapporteras ett genomsnittligt år. Den absoluta majoriteten fall rapporteras från Ljusdals kommun med enstaka fall från kringliggande kommuner.

Sjukdomen ger vanligen symtom i form av svårläkta sår samt lymfkörtelsvullnad. Allmänna, ospecifika infektionssymtom är vanligt förekommande. I sällsynta fall förekommer inflammation i luftvägarna.

Tularemi orsakas av en bakterie (Francisella tularensis) som förekommer hos gnagare. Människor smittas huvudsakligen via blodsugande insekter (främst myggor). Mer sällan uppstår sjukdom efter direkt kontakt med smittade djur. Smitta mellan människor förekommer inte. Däremot finns en hög risk för laboratoriesmitta. Odlingsprover innehållande F. tularensis hanteras därför i ett särskilt flöde. För att kunna sortera in proverna i detta flöde behöver laboratoriet få kännedom om klinisk misstanke. Det är därför av yttersta vikt att denna information framgår på odlingsremissen.