Antalet fall av gonorré ökar

Diagnostiserade fall av gonorré i Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Diagnosen är betydligt vanligare bland män då det är smittspridning bland män som har sex med män som dominerar.

Under 2022 ökade antalet fall av många smittsamma sjukdomar jämfört med 2021, särskilt under hösten och vintern. Ökningen bedöms bero på att kontakterna mellan människor och resandet successivt återgått till nivåer som liknar de före pandemin av covid-19. Vi ser att ökningen i Region Gävleborg fortsätter.

– Kondom är ett relativt säkert skydd mot gonorré och även mot andra sexuellt överförda infektioner, förutsatt att kondomen är hel och används under hela samlaget, säger smittskyddsläkare Shah Jalal.

Vill du ha mer information om symtom och hur du söker vård kan du gå in på Gonorré – 1177.se

Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Den sprids sexuellt och kan infektera urinröret, ändtarm, svalg, slidan och livmoderhalsen. Ögon kan infekteras via kontaktsmitta. Inkubationstiden är kort – från något dygn till någon vecka.

Gonorré kan yttra sig som en inflammation i och ge upphov till flytningar från urinröret samt hos kvinnor från slida och livmoderhals. Svalginfektion kan likna vanlig halsinfektion. I ändtarm ger smitta lokal inflammation. Ögoninfektion kan ge ett ljuskänsligt rött varande öga. Kvinnor kan drabbas av äggledarinflammation och män kan få inflammation i bitestiklarna; båda tillstånden kan orsaka sterilitet. Någon gång kan bakterien spridas ut i blodet och orsaka blodförgiftning och ledinfektion.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Gonorré klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Påvisade fall anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren i länet samt till Folkhälsomyndigheten. Smittspårning är obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills antibiotikakuren är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns. Alla fall av misstänkt gonorré bör behandlas av en specialistläkare, dels eftersom infektionen fortfarande är förhållandevis ovanlig, dels för att bakterien ofta har nedsatt känslighet för olika slags antibiotika.