Fysisk aktivitet

Otillräcklig fysisk aktivitet under en längre tid ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes typ 2 och vissa cancersjukdomar (framför allt tjocktarmscancer och bröstcancer) men även psykiska besvär och problem från rörelseapparaten.

Att sitta stilla många timmar om dagen utan avbrott ökar risken för en mängd sjukdomar, även om man är fysisk aktiv i övrigt.

Socialstyrelsen rekommenderar i "Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor" att hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal med eller utan tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet eller aktivitetsmätare till patienter med otillräcklig fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en medicinsk ordination och ordineras på samma sätt som ett läkemedel. Ordinationen ska utgå från FYSS, som ett verktyg för dig som arbetar med att ordinera fysisk aktivitet.

Beställ boken FYSS 2021 – ny reviderad upplaga