Utbildningar - levnadsvanor

Region Gävleborg erbjuder utbildningar som stöd till verksamheternas arbete inom det hälsofrämjande området.

Anmälan och information

Medarbetare inom Region Gävleborg anmäler sig och får mer information om utbildningarna via kompetensportalen  

Externa vårdgivare anmäler sig och får mer information om utbildningarna av Ulrika Olsson ulrika.olsson@regiongavleborg.se

Vid frågor om utbildningarna kontakta Ulrika Olsson ulrika.olsson@regiongavleborg.se eller Sara Sjölin sara.sjolin@regiongavleborg.se