Tobak

Alla patienter ska, när det är relevant, tillfrågas om tobaksbruk och erbjudas stöd och behandling.

Tobaksavvänjning – utbud i Region Gävleborg 

Sluta-Röka-Linjen

020-48 00 00 eller www.slutarokalinjen.se.

Kostnadsfritt. Erbjuder tobaksavvänjning på flera språk.

  • Hänvisningsblankett/remiss finns på webbplats.
  • Patienten kan även själv ta kontakt via telefon eller webbplats.

Digital tobaksavvänjning: Tobakshjälpen

Kostnad: Se webbplats 1177.se, Patientavgifter i Gävleborg.

  • Patient som tillhör offentlig hälsocentral: Remiss till hälsocentral eller Hälsotorg.
  • Patient som tillhör privat hälsocentral: Remiss till Hälsotorg.
  • Patienten kan även själv kontakta Hälsotorg via intresseanmälan, webbplats 1177.se, e-tjänster.

Tobaksavvänjning i grupp

Kostnad: Se webbplats 1177.se, Patientavgifter i Gävleborg.

  • Remis till Hälsotorg.
  • Patienten kan även själv kontakta Hälsotorg via intresseanmälan, webbplats 1177.se, e-tjänster.

Individuell tobaksavvänjning

Kostnad: Se webbplats 1177.se, Patientavgifter i Gävleborg
Remiss till patientens hälsocentral.