Sömn/stress

Sömn

En god sömn är central för hälsan bland annat eftersom sömnen är livsnödvändig för kroppslig och mental återhämtning och har stark koppling till vårt psykiska välbefinnande. Under sömnen sorterar hjärnan den information som den tagit emot under dagen. Hjärnans återhämtning är beroende av sömnen, men även en rad andra viktiga funktioner, t ex utsöndring av olika hormoner. Under sömnen aktiveras och förstärks immunförsvaret. Under sömnen återuppbyggs nervkopplingar i hjärnan, något som är viktigt för vår minnesfunktion.

Normalt behövs 7-8 timmars sömn per dygn. De första timmarna av sömn verkar ha störst betydelse för återhämtningen. En god sömn anses vara en lång och obruten sovperiod och en dålig sömn bedöms vanligtvis innehålla minst fem uppvaknanden.

Stress, kraftiga snarkningar, vissa sjukdomar och mediciner kan påverka sömnen negativt. Var tredje person har då och då sömnproblem, mest drabbade är kvinnor. Allvarliga sömnproblem leder inte sällan till försämrad livskvalitet och ibland också till ökad risk för sjukdom, som till exempel hjärt-kärlsjukdomar och depressioner.

Stress

Stress har ofta stor betydelse för uppkomsten av ohälsa exempelvis hjärt-kärlsjukdomar samt besvär i rörelseorganen. Stress är dock ett ospecifikt begrepp och har idag fått många olika betydelser för olika människor. Stress och stressreaktioner har alltid funnits och är nödvändiga för överlevnad. Såväl yttre som inre krav och händelser kan påverka individer på ett negativt sätt. Det är särskilt när kraven är höga, utan att man kan påverka situationen som stressen blir svår.

Kroppen klarar toppar av stress om möjlighet till återhämtning finns. Stresspåslag med alltför täta intervall, under alltför lång tid eller om den är förenad med känslor av olust, kan bli skadlig och ge svåra symtom. Vid en längre tids stress uppstår ofta psykiska problem med nedstämdhet, depression, trötthet, sömnsvårigheter och utmattningsdepression, men även fysiologiska besvär exempelvis i mage, värk i muskler och huvud, högt blodtryck och ateroskleros.