Metoklopramid restnoterat

Det är för tillfället brist på i Sverige godkänt läkemedel innehållande metoklopramid.

För aktuell prognos, se ”Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket ”i Fass.se för respektive läkemedel. Primperan injektion 5 mg/ml, metoklopramid, finns fortsatt tillgänglig. För patienter med metoklopramid på recept kan det finnas läkemedel kvar på lager hos öppenvårdsapoteken, för aktuella lagersaldon se Fass.se för respektive läkemedel och styrka.

Metoklopramid på generell licens

Läkemedelsverket har fattat beslut om att apotek får expediera recept på licensläkemedel innehållande metoklopramid med oral läkemedelsform. Ett krav är dock att det ska finnas en generell licens för läkemedlet. Tillståndet gäller från och med den 1 september 2021 till och med den 10 december 2021.

Beslutet är taget för att minska risken att patienter inte får sitt läkemedel i tid, beslutet kan återkallas eller ändras om godkänt läkemedel finns tillgängligt tidigare än förutsett eller på grund av andra omständigheter.

Läkemedel innehållande metoklopramid får, i och med detta beslut, lämnas ut från apotek på recept om villkoren i beslutet är uppfyllda. Detta trots att läkemedlen inte är godkända i Sverige och utan att enskild licens beviljats.

Läkare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer eller diarienummer för vårdenhetens generella licens. För inneliggande patienter behövs ingen åtgärd.

Chefläkare har sökt licens för alla vårdenheter i Region Gävleborg, så vårdenheterna behöver inte söka egen licens.

Referensnummer: 2021 494 786 (Gäller endast Region Gävleborgs verksamheter)

Produkt MCP AL 10 mg

Mer information