Uppdaterad synonymlista

Läkemedelskommittén har vid senaste revideringen av synonymlistan tagit bort i stort sett alla läkemedel från listan. Istället hänvisas till utbytbarhetsfunktionen på FASS.se.

Utbytbarhetsfunktionen på FASS

Läkemedelskommittén har vid senaste revideringen av synonymlistan tagit bort i stort sett alla läkemedel från listan. Istället hänvisas till utbytbarhetsfunktionen på FASS.se, där det finns uppdaterad information om vilka läkemedel som är utbytbara enligt Läkemedelsverket. Informationen nås genom att klicka på "Utbytbara läkemedel" för det framsökta läkemedlet.

Uppdaterad synonymlista

Den uppdaterade synonymlistan Synonymlista - utbyteslista (pdf)

Observera att utbyte mellan synonyma läkemedel alltid är ett riskmoment.

Några få läkemedel kvar på listan

Det finns fortfarande några läkemedel på synonymlistan. Det är sådana läkemedel som Läkemedelsverket inte anser utbytbara, men som Läkemedelskommittén bedömt vara kliniskt likvärdiga.

Byt underskrivna synonymlistor

Synonymlistor som finns underskrivna ute i vården gäller så länge som de är fastställda. Men rekommendationen är att vårdenheterna byter ut till den nya, uppdaterade synonymlistan. Precis som tidigare gäller att synonymlistan måste vara fastställd av ansvarig läkare för att den ska vara giltig.

Bakgrund

Sedan många år har Läkemedelskommittén tagit fram en synonymlista som anger vilka läkemedel som bedöms vara utbytbara. Efter fastställande av ansvarig läkare på vårdavdelning har listan varit godkänt underlag för sjuksköterska att utan särskild läkarkontakt byta från en synonym till en annan.

Problemet med synonymlistan har varit att den snabbt blivit ofullständig eftersom det kommer nya produkter kontinuerligt. Vi har också fått önskemål från sjuksköterskor att istället kunna använda sig av utbytbarhetsfunktionen på www.FASS.se.