Obra läkemedel – riskläkemedel till äldre

Obraläkemedelskortet är en del av Region Gävleborgs satsning att verka för en god och ändamålsenlig läkemedelsbehandling av äldre patienter. Kortet är framtaget som hjälp till sjuksköterskor och läkare för att förebygga och uppmärksamma riskläkemedel och läkemedelsrelaterade problem vid konfusion, fall och viktnedgång.

Obra läkemedel uppdaterades senast 2013. För aktuella rekommendationer se Region Gävleborgs Äldre rek samt Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre och Olämpliga läkemedel

Obra läkemedel kort

Äldre och nutrition

Ladda ner Obra läkemedel

Har du koll på dina mediciner

Läkemedelslista inför läkarbesök

1177 Vårdguidens e-tjänst - Läkemedelsförteckningen

1177 - Att ta medicin när man är äldre