Subvention preventivmedel

Sedan 1 januari 2017 omfattas kostnadsfria preventivmedel upp till 21 års ålder av läkemedelsförmånen. Utöver det subventionerar Region Gävleborg delvis kostnaden för preventivmedel upp till 25 års ålder.

Uppgifter på recept

Alla recept ska märkas med texten Landstingssubvention och uppgift om patientens hemlandsting samt texten Preventivmedel skrivs in. För e-recept anges detta i fältet för meddelanden till apoteket och på pappersrecept skrivs det i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.

Uppgifter på fakturan

  • Vad fakturan avser
  • Arbetsplatsnamn
  • Arbetsplatskod och kostnadsställe
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer

Hantering

Patienten betalar en kostnad på max 100 kr/år eller 25 kr/kvartal.

Förskrivare

Läkare eller barnmorska.

Patient

Gäller flickor till och med 25 år som är folkbokförda i Landstinget Gävleborg.

Preparat

Födelsekontrollerande medel med subvention från TLV för indikationen antikonception.

Arbetsplatser och kostnadsställen

Se förteckning över arbetsplatser och kostnadsställen.