Landstingssubventioner av läkemedel

Region Gävleborg ansvarar för den del av kostnaden för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet. Förutom detta ansvar subventionerar landstinget också vissa produkter som normalt inte ingår i förmånen (bland annat speciallivsmedel för personer över 16 år) samt ger även ytterligare subvention för vissa förmånsberättigade läkemedel. I vissa fall är preparaten kostnadsfria för patienten i andra fall utgår en avgift.

Under regler i tabellen nedan kan du se vilka uppgifter som ska finnas med när receptet skrivs och hur det ska faktureras. Där hittar du även de arbetsplatser som är aktuella.

Alla uppgifter måste finnas med

Alla uppgifter måste finnas på fakturan/underlaget annars skickas fakturan tillbaka till apoteksaktören. Om uppgifterna på receptet är bristfälliga måste detta påtalas till förskrivaren.

Faktureringsadress

Region Gävleborg
Arbetsplatsnamn
Kostnadsställe
826 82 Söderhamn

Privata vårdgivare med landstingsavtal faktureras direkt.

Organisationsnummer

Region Gävleborgs organisationsnummer: 232100-0198

PreparatgruppReglerArbetsplatskoder och kostnadsställen
Laxermedel Regler Arbetsplatskoder och kostnadsställen
Smittskydd Regler Anges på receptet
Preventivmedel Regler Arbetsplatskoder och kostnadsställen
Psykiatriläkemedel Regler Arbetsplatskoder och kostnadsställen
Läkemedel som inte ingår i den allmänna förmånen Regler Anges på receptet
Livsmedel Regler  
Fluor till barn Regler Arbetsplatskod 21
Läkemedel till personer utan tillstånd "papperslösa" Regler Anges på receptet