För allmänheten

Har du koll på dina mediciner

 

Det är viktigt att hålla koll på vilka läkemedel du tar och varför,
hur de fungerar, om de passar ihop och att de hanteras på rätt
sätt. Ta för vana att stämma av dina läkemedel med din läkare. 

Har du koll på dina mediciner

Utbyte av läkemedel på apotek

 

Information om varför ditt läkemedel ibland
byts ut på apotek, och hur det går till.

Information om det generiska utbytet (pdf)


Medicininstruktioner.se

Instruktionsfilmer som vänder sig till dig som fått ett läkemedel förskrivet på recept. Via användarinstruktionerna får du stöd och kunskap hur du ska hantera ditt läkemedel eller medicinska hjälpmedel. 

www.medicininstruktioner.se

Läkemedelslista inför vårdbesök

Läkemedelslista inför vårdbesök