Viktig information vid ordinering av Paxlovid

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) används i vissa fall som behandling mot covid-19. Läkemedlet ska tas från sjukhusen och inte skrivas på recept.

Det här är viktigt att tänka på vid ordination av läkemedlet:

  • Kontakta infektionsjour innan Paxlovid ordineras.
  • Läkemedlet hämtas på infektionsmottagningen i Gävle, på akutmottagningen i Hudiksvall eller på akutmottagningen i Bollnäs.
  • Fler utlämningsplatser kan bli aktuella vid behov.
  • Läkemedlet ska inte förskrivas på recept.

Missvisande information från Pfizer

Pfizer har gått ut med information om att Paxlovid kan förskrivas på recept och hämtas ut på öppenvårdsapotek. Det är dock inte den hantering som gäller i nuläget. Doserna av Paxlovid ska hämtas från Region Gävleborgs förråd. Så länge det finns doser kvar i detta lager ska inga recept förskrivas (Sveriges regioner har köpt in ett stort lager av Paxlovid via Socialstyrelsen).

Rutin Paxlovid Region Gävleborg

I rutinen beskrivs vilka patienter som är aktuella för behandling samt arbetssätt vid ordination och behandling.

Paxlovid, prioriteringsordning vid begränsad tillgång inom Region Gävleborg – Platina id 09-712731 (pdf)