Utökade möjligheter för utbyte på apotek

Den 2 juni börjar nya regler för utbyten på apotek att gälla. För närvarande ska apoteken enbart erbjuda utbyte för läkemedel som förskrivits inom läkemedelsförmånerna men i och med att lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ändras kommer utbyten ske i fler situationer.

Ett förskrivet läkemedel med förmånsbegränsning kan, som tidigare, bytas ut om förskrivaren har angett att förutsättningarna för att läkemedlet ska lämnas ut med förmån är uppfyllda. Om förutsättningarna inte är uppfyllda, och det förskrivna läkemedlet alltså ska lämnas ut utan förmån, kan det ändå bytas ut mot ett likvärdigt utbytbart läkemedel om det finns något sådant inom förmånerna som inte har en förmånsbegränsning.

Även ett läkemedel som enligt smittskyddslagen ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten, ska bytas ut om det finns ett utbytbart läkemedel som TLV har fastställt pris för.

Precis som idag kommer det inte heller i fortsättningen att vara tillåtet att göra utbyten mellan läkemedel som inte ingår i förmånerna.

För mer information kring vilka uppgifter som ska anges vid förskrivning samt vilka personer som är förmånsberättigad m.m. se  För förskrivare: Ändrat regelverk ger fler möjligheter till utbyte av läkemedel.

Källa: Läkemedelsverket