Nytt avtal om dosdispenserade läkemedel – från och med 1 mars 2021

Nyheter och förbättringar i nya avtalet från och med 1 mars 2021 med bland annat påminnelser om receptförnyelse.

Påminnelser om dospatienters behov av receptförnyelse av dosförpackade läkemedel skickas via brev till berörda mottagningar. Detta utskick görs först efter att två påminnelser skickats ut tillsammans med dosrullen till patient/kontaktperson med uppmaning att kontakta sin läkare. De nya utskicken till mottagningar görs då ca 1 månad återstår av receptets giltighet. Tjänsten gäller enbart hemmaboende.

För att minska förekomsten av ej uthämtade dospåsar från utlämnade apotek höjs kraven att apoteken måste rapportera detta till Apotekstjänst, som i sin tur kontaktar angiven kontaktperson och/eller berörd förskrivare.

Om något SÄBO eller motsvarande med direktleveransavtal upprepade gånger inte får sin leverans av Apotekstjänst distributör före kl 16 kan de få byta till annat leveransalternativ och få leverans senast kl 12 till samma kostnad.

Apotekstjänst ska erbjuda en kostnadsfri SMS-tjänst till kunder som vill ha leveransbesked när dosrulle finns att hämta.

Det ska finnas flera kostnadsfria alternativ för dospatienter att betala sin egenavgift för läkemedel, därtill 30 dagars betalningsfrist.

Inga extra avgifter eller kostnader för dospatienter, region, kommun om behov finns av dosdispensering för längre tid, t.ex. i samband med resa. Detta kräver dock en tillräcklig lång hållbarhet hos aktuella läkemedel.

Påminnelseutskick Apotekstjänst (pdf)