Krav på att använda ny receptblankett

Från och med den 1 maj 2021 är det ett krav att använda den nya blanketten för förskrivning. De gamla receptblanketterna ska inte användas, kassera dem och beställ nya receptblanketter.

Den nya receptblanketten som gäller sedan den 1 juli 2020 ska användas för förskrivning av samtliga läkemedel, det vill säga även narkotiska läkemedel och övriga särskilda läkemedel.

De äldre receptblanketterna, får inte användas för förskrivning efter den 1 maj 2021. Däremot är recept som förskrivits på dessa blanketter till och med den 30 april 2021 giltiga för expediering inom receptets giltighetstid.

Enligt de uppgifter Läkemedelsverket har fått är leveranstid för den nya blanketten för närvarande ca 10 dagar. Det är därför viktigt att vårdgivare och förskrivare, som ännu inte har tillgång till den nya receptblanketten, beställer denna.

Information om hur du beställer receptblanketter

Mer information finns hos Läkemedelsverket.