Slutexpedierade, utgångna recept i Pascal (för ”Dos-patienter”)

E-hälsomyndigheten har sedan 10 december 2020 ändrat sin hantering av receptstatus. Förändringen avser hela förpackningar, inte det som kommer i dospåsar. Detta innebär att ett slutexpedierat recept får status utgånget när receptets giltighetstid är överskriden och därmed hamnar under historiska recept.

Det är en förändring mot tidigare då ett slutexpedierat recept var kvar under aktuella recept i tre månader efter slutexpeditionsdatumet. 

Detta medför att receptet inte ingår i beslutsstöden, till exempel interaktionskontrollen. Receptet syns inte i läkemedelslistan under aktuella recept trots att patienten fortfarande kan ta läkemedlet. 

Av den anledningen visas det numera en informationsruta i läkemedelslistan för patienter som har den typen av recept. Informationsrutan visas endast för de användare som hanterar dospatienter med recept som är slutexpedierade och utgångna eller recept som är utgångna och där senaste expeditionen gjordes för mindre än tre månader sedan. 

Information om slutexpedierade, utgångna recept i Pascal – Öppen info: Pascal – Confluence (atlassian.net)