Ceftibuten - risk för kommande läkemedelsbrist

Under 2021 kommer det troligtvis att uppstå en långvarig brist på läkemedel innehållande ceftibuten, som används vid behandling av urinvägsinfektion. När ceftibuten inte finns tillgänglig kan cefixim vara ett alternativ. Både ceftibuten och cefixim finns tillgängliga genom licensförskrivning.

Ceftibuten utgör enligt gällande behandlingsrekommendationer förstahandsval vid peroral behandling av febril UVI hos barn och gravida kvinnor samt andrahandsval för övriga kvinnor och män. Det finns sedan ett antal år inte någon ceftibuten-innehållande produkt på den svenska marknaden varför förskrivare varit hänvisade till licensförskrivning (Isocef).

Enligt behandlingsrekommendationen utgör cefixim alternativ till ceftibuten när det senare inte finns att tillgå. Cefixim är liksom ceftibuten ett antibiotikum tillhörande tredje generationens cefalosporiner och är godkänd i andra EU‍-‍länder med bland annat indikationen okomplicerad febril UVI (akut pyelonefrit) hos barn och vuxna. Cefixim finns både som oral suspension och som kapselberedning. Läkemedel innehållande cefixim finns liksom ceftibuten endast tillgängligt via licensförskrivning.

För att underlätta den praktiska hanteringen av dessa preparat har Läkemedelsverket sedan tidigare beslutat att läkemedel innehållande ceftibuten eller cefixim får förskrivas på recept och expedieras på öppenvårdsapotek förutsatt det finns en generell licens. 

Förskrivare rekommenderas att vända sig till apotek för att få information om aktuell tillgänglighet för produkter innehållande ceftibuten eller cefixim.

Ceftibuten/cefixim - särskilt tillstånd | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency