Ändringar i receptföreskrifterna

Den 1 juli 2020 träder Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit ikraft. På grund av att införandet av Nationella läkemedelslistan (NLL) skjuts upp har Läkemedelsverket beslutat att senarelägga ikraftträdandet av vissa bestämmelser i föreskrifterna.

Olika förändringar träder ikraft olika datum. Den 2 juni 2020 ändrades utbytesreglerna på apotek samt vilka uppgifter om förmån som ska anges på recept. Den 1 juli 2020 träder de nya receptföreskrifterna (HSLF-FL 2019:32) ikraft vilket bland annat innebär följande:

  • Nya blanketter för recept och telefonrecept blir giltiga
  • Telefonrecept är giltiga 14 dagar
  • Överföring av recept till människa via fax är inte längre tillåtet

För mer information om vilka förändringar av regelverk som sker och när de infaller:

Källa: Läkemedelsverket