Uppdaterad referens intervall för P- SHBG (Sex Hormone Binding Globulin)

Könshormonbindande globulin (SHBG; Sex Hormone-Binding Globulin) referens intervall har uppdaterats. Följande ålder uppdelat referens intervall gäller från och med 20 september 2021.

Kvinnor 20–49 år  32–128 nmol/L

Kvinnor ≥ 50 år 27–128 nmol/L

Män 20–49 år 18–54 nmol/L

Män ≥ 50 år 21–77 nmol/L