Provsvar via fax från klinisk kemi och mikrobiologi tas bort

Ett arbete har initierats för att fasa ut provsvar via fax från klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Många enheter i Region Gävleborg har idag möjlighet att få provsvar via fax. Denna möjlighet kommer successivt att tas bort och arbetet påbörjas under mars 2022.

Övriga enheter inom laboratoriemedicin som lämnar ut provsvar via fax påverkas inte i nuläget. 

Elektroniska svar påverkas inte utan kommer även fortsättningsvis att skickas till beställande system samt till svarsdatabasen (Soarian). I händelse av driftstopp finns möjlighet till manuell faxhantering.

Bakgrund

Enligt Socialstyrelsen räknas telenätet som ett öppet nät. Det innebär att uppgifter om patienter som faxas ska hanteras krypterat och att åtkomst till innehåll i fax ska föregås av stark autentisering. En bidragande orsak till beslutet om utfasning är att det inte finns någon support för nuvarande faxprogram och därför kommer detta snart att tas ur bruk.

Kontakt

Om ni är i behov av en utfasningsplan, kontakta dataansvarig.kkl@regiongavleborg.se senast 10 april.