Prov för antikroppar mot SARS-CoV-2 skickas till Uppsala

Den 28 februari 2022 slutade laboratoriemedicin i Region Gävleborg att analysera antikroppar för SARS-CoV-2. Dessa prover skickas nu vidare till Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Beställning görs på Akademiska laboratoriets pappersremiss, Klinisk mikrobiologi 2, som finns på laboratoriets webbplats, remisser till Akademiska laboratoriet.

För provhantering, provtagningsindikationer med mera, se Akademiska sjukhusets provtagningsanvisningar; Provtagningsanvisningar (labhandbok.se).