Ny metod för B-HbA1c, IFCC

Klinisk kemi och transfusionsmedicin kommer den 1 mars att byta metod för HbA1c i Gävle.

Kapillärelektroforetisk metod på instrumentet Capillarys 3 Tera från Sebia ersätter den tidigare använda HPLC-metoden. Överensstämmelsen mellan metoderna är bra vilket gör att referensintervall inte ändras.

Metoden ge möjlighet att upptäcka vanliga och ovanliga Hb-varianter och thalassemi. Vid fynd av dessa eller andra interferens som kan störa metoden kommer att analyseras på ett PNA-instrumentet (DCA Vantage) och kommentar läggas i svarsrapporten.

Eva Nagy
Specialistläkare, medicinsk rådgivare
klinisk kemi och transfusionsmedicin

Thomas Claesson
Metodansvarig BMA
klinisk kemi och transfusionsmedicin